lek. dent. Karina Berkowska-Zubek
lek. dent. Łukasz Zubek
dr n.med.spec.chirurgii szczękowej Tomasz Kowalczyk
higienistka stomatologiczna Aneta Stachecka