Dla uzyskania 100% komfortu oferujemy Państwu leczenie z użyciem laserów. Posiadamy lasery  :

  •  Laser Fluorescencyjny (Diagnostyczny)

Służy wykrywaniu wczesnych zmian patologicznych w strukturach twardych tkanek zęba. Zmiany te dotyczą ognisk demineralizacji i zmian w szkliwie i zębinie, wczesne zmiany próchnicowe typu plama próchnicowa na powierzchniach gładkich, jak i w bruzdach zębów.
Wiązka światła laserowego (długość fali 655 nm) jest absorbowana przez organiczne i nieorganiczne komponenty tkanek twardych. Część światła jest reemitowana w postaci fluorescencji w podczerwieni. Fluorescencja ta ulega zmianom w wyniku demineralizacji i zmian próchnicowych, przez co może być poddana analizie. Wyniki z pomiarów są wyświetlane na ekranie  oraz podawane poprzez sygnał akustyczny.

Podstawowe zalety to:
Wysoka skuteczność urządzenia, około 90% pozwala na wykrycie już najmniejszych defektów np. ognisk demineralizacji, czy próchnicy w fazie początkowej.

  • Laser Stomatologiczny

Do bezkontaktowego "borowania" zębów i bezbolesnej osteotomii.
Bezboleśnie i bezkontaktowo, bardzo skutecznie opracowuje twarde tkanki zębów. Specjalnie dobrany, optymalny zestaw parametrów światła laserowego i wprawna ręka nowoczesnego lekarza stomatologa czynią urządzenie bezkonkurencyjnym wobec narzędzi klasycznych w bardzo wielu zabiegach.

  • Laser Chirurgiczny

Do bezkontaktowych, bezkrwawych i superprecyzyjnych zabiegów.
Najdelikatniejszy ze znanych laserów do skutecznego, bezkontaktowego i bezkrwawego wykonywania zabiegów cięcia, odparowania i koagulacji miękkich tkanek.

  •  Laser teraupetyczny

Do fotobioaktywacji skracającej czas leczenia z tygodni do dni. To urządzenie do efektywnych, przezskórnych, bezinwazyjnych zabiegów biostymulacyjnych.